0852 520 242
Tư vấn
Chat ngay
Liên hệ chúng tôi+84 852 520 242  info@cloudmedia.vn

Quản lý Bán hàng/Dịch vụ

Tổng quan giải pháp

Giải pháp Quản lý bán hàng/dịch vụ cho phép bạn vận hành hoạt động bán hàng hóa & dịch vụ xuyên suốt quá trình từ báo giá đến lên hóa đơn với toàn bộ các thông tin liên quan một cách nhanh chóng và dể dàng. Theo dõi các hợp đồng dài hạn, tự động hóa việc xuất hóa đơn và gửi thông báo đến nhân viên kinh doanh khi họ có tác vụ cần thực hiện. Quản lý doanh số bán hàng trên từng nhân viên hoặc nhóm nhân viên.

Các Module

Các module cần thiết cho giải pháp này bao gồm

Quản lý quan hệ khách hàng

Để có thể theo dõi cơ hội kinh doanh (opportunities) của bạn với mô hình Kanban chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Khi bạn làm việc trong kênh bán hàng và nhận được thông tin tức thời về các hành động tiếp theo, tin nhắn mới, cơ hội mới và doanh thu dự kiến​​.

Quản lý bán hàng

Theo dõi các báo giá, chuyển đổi từ một báo giá thành hợp đồng bán hàng/dịch vụ một cách nhanh chóng. Hỗ  trợ nhiều phương thức xuất hóa đơn (xuất hóa đơn từng phần hay toàn phần; xuất hóa đơn dựa trên thời gian, khi bàn giao, hoặc một con số cố định, v.v.)   

Từ cơ hội tới báo giá

Cho phép tạo một hợp đồng bán hàng dựa trên một cơ hội kinh doanh. Cơ hội kinh doanh có thể được đóng lại và liên kết với hợp đồng vừa được tạo ra.

Quản lý lợi nhuận bán hàng

Lợi nhuận bán hàng sẽ được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa Giá bán và Giá vốn và được hiển thị ngay trên hợp đồng mua hàng.  

Quản lý đội ngũ bán hàng

Cho phép quản lý doanh số trên từng đội ngũ bán hàng. Theo dõi tiến độ doanh số của từng đội ngũ bán hàng theo thời gian thực.   

Tích hợp quản lý kho

Liên kết với ứng dụng quản lý kho  để tự động tạo Lệnh giao hàng dựa trên Đơn hàng đồng thời cảnh báo số lượng khả dụng có thể giao cho khách hàng. Nhân viên bán hàng có thể theo dõi được tình trạng của Lệnh giao hàng.