Quản lý Bán hàng và Dịch vụ

Tổng quan giải pháp

Giải pháp Quản lý bán hàng/dịch vụ cho phép doanh nghiệp vận hành hoạt động bán hàng hóa & dịch vụ xuyên suốt quá trình từ báo giá đến lên hóa đơn với toàn bộ các thông tin liên quan một cách nhanh chóng và dễ dàng:

  • Thống nhất dữ liệu với các bên kế toán và quản lý kho hàng.

  • Theo dõi các hợp đồng dài hạn, tự động hóa việc xuất hóa đơn và gửi thông báo đến nhân viên kinh doanh khi họ có tác vụ cần thực hiện.

  • Quản lý doanh số bán hàng trên từng nhân viên hoặc nhóm nhân viên.

Tìm hiểu thêm

CloudMedia mang đến cho doanh nghiệp
giải pháp “ALL IN ONE” trong khâu quản lý bán hàng và dịch vụ


- Tích hợp với các phân hệ: Quản lý kho vận, kế toán, CRM theo thời gian thực 

- Quy trình xuyên suốt: Báo giá, Đơn bán hàng, Hoá đơn, Phiếu thu/phiếu chi

- Quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm hiệu quả 

- Tự động tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo bán hàng

- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, giảm thiểu công việc thủ công

Tìm hiểu thêm

Quản lý báo giá

+ Cho phép người dùng quản lý thông tin báo giá và gửi cho khách hàng

+ Tạo mới, chỉnh sửa, xoá báo giá cho từng đơn hàng theo từng khách hàng, phân quyền chức năng theo vai trò 

+ Gửi báo giá cho khách hàng, tích hợp với gửi email, gửi file báo giá PDF

+ Quản lý trạng thái của đơn giá, từ đơn giá đã tạo, đơn giá đã gửi đến đơn bán hàng 

Quản lý đơn bán hàng

+ Theo dõi trạng thái các đơn hàng (dự thảo, xác nhận bán, lập hóa đơn, hủy,...)

+ Theo dõi doanh thu bán hàng theo từng đơn hàng, từng nhân viên bán hàng, từng sản phẩm,...

+ Thao tác tạo phiếu xuất kho, hoá đơn trực tiếp từ đơn hàng 

Quản lý đội bán hàng

+ Theo dõi trạng thái các đơn hàng (dự thảo, xác nhận bán, lập hóa đơn, hủy,...)

+ Theo dõi doanh thu bán hàng theo từng đơn hàng, từng nhân viên bán hàng, từng sản phẩm,...

+ Thao tác tạo phiếu xuất kho, hoá đơn trực tiếp từ đơn hàng 

Quản lý khách hàng

+ Tạo mới, chỉnh sửa, xoá thông tin khách hàng, tích hợp gửi mail thông báo cho khách hàng

+ Lưu trữ đầy đủ thông tin khách hàng: Thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, công nợ, hoá đơn, thứ hạng khách hàng thân thiết,...

+ Các thông báo phân quyền tới khách hàng nhắc nhở công việc, sự kiện,..

+ Chăm sóc khách hàng qua CRM - lưu lại lịch sử chăm sóc khách hàng, thông tin trao đổi 2 bên

Quản lý sản phẩm

+ Tạo mới, chỉnh sửa, xoá thông tin sản phẩm. Hỗ trợ các bộ lọc tìm kiếm sản phẩm 

+ Tạo biến thể sản phẩm, phân loại sản phẩm theo lô, theo số seri

+ Tạo bảng giá cho sản phẩm: Khai báo bảng giá áp dụng cho thời gian cụ thể, cho từng khách hàng cụ thể, công thức khác nhau,...

+ Cấu hình thông tin về chính sách vận chuyển, giao hàng,...

Báo cáo bán hàng

+ Báo cáo tổng hợp tự động, theo thời gian thực, bao gồm nhiều dạng khác nhau như biểu đồ hàng, cột, dạng pivot,...

+ Báo cáo bán hàng theo doanh thu, cửa hàng, nhân viên bán hàng, đội bán hàng, sản phẩm,...

+ Có sẵn bộ lọc tuỳ chỉnh để xem báo cáo theo ý muốn