Lì xì 10%

BASIC 

  30,000,000

VNĐ / Năm
 • User: không giới hạn
 • Số module chính: 5
 • Module phụ không giới hạn
 • Cloudserver
 • RAM: 6 GB
 • SSD: 60 GB
 • vCPU: 6 Core
 • Hướng dẫn sử dụng ban đầu trong 2 giờ

STANDARD

  42,000,000

VNĐ / Năm
 • User: không giới hạn
 • Số module chính: 8
 • Module phụ không giới hạn
 • Cloudserver
 • RAM: 8 GB
 • SSD: 100 GB
 • vCPU: 8 Core
 • Hướng dẫn sử dụng ban đầu trong 3 giờ

MEDIUM

  60,000,000

VNĐ / Năm
 • User: không giới hạn
 • Số module chính: 11
 • Module phụ không giới hạn
 • Cloudserver
 • RAM: 16 GB
 • SSD: 120 GB
 • vCPU: 10 Core
 • Hướng dẫn sử dụng ban đầu trong 4 giờ

LARGE

  90,000,000  

VNĐ / Năm
 • User: không giới hạn
 • Số module chính: Trên 11
 • Module phụ không giới hạn
 • Cloudserver
 • RAM: 24 GB
 • SSD: 200 GB
 • vCPU: 16 Core
 • Hướng dẫn sử dụng ban đầu trong 8 giờ

DANH SÁCH MODULE


Phân hệ bán hàng

Module chính:

Bán hàng

POS

Affiliate

Loyalty

Quản lý cho thuê

Module phụ:

Quản lý đại lý

Đội nhóm bán hàng


Phân hệ chăm sóc khách hàng

Module chính:

CRM

Website

Social Marketing

Module phụ:

Email Marketing

SMS Marketing

Event Activity

Danh bạ


Phân hệ kế toán

Module chính:

Kế toán

Phê duyệt

Module phụ:

Hóa đơn

Chi phí


Phân hệ quản lý giao việc

Module chính:

Dự án

Lên kế hoạch

Quản lý nhân sự

Module phụ:

Lịch

Ghi chú

Thảo luận

Dashboard


Phân hệ quản lý kho

Module chính:

Kho hàng

Mua hàng

BẢNG GIÁ TRIỂN KHAI


STT NỘI DUNG  HÌNH THỨC TRIỂN KHAI ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIẤ
1 Hướng dẫn đào tạo lần đầu - Giới thiệu về hệ thống phần mềm
- Đào tạo hướng dẫn khách hàng sử dụng cơ bản về sử dụng phần mềm.
- Thực hiện Offline tại VP ở HCM
- Hướng dẫn Online khu vực ko ở HCM
Giờ 2 Miễn phí
2 Dịch vụ đào tạo - Hướng dẫn sử dụng
- Đào tạo sử dụng phần mềm
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm
- Tối ưu hệ thống
- Cung cấp tài liệu sử dụng cho khách hàng
Giờ 1 500.000
3 Dịch vụ hiệu chỉnh hệ thống theo yêu cầu - Thu thập quy trình vận hành của khách hàng
- Phân tích GAP gửi quy trình hiện tại của doanh nghiệp và phần mềm
- Lập Kế hoạch, lên thời gian dự trù thực hiện
- Triển khai
- Bàn giao, nghiệm thu
Giờ 1 500.000
4 Dịch vụ triển khai ERP trọn gói 1. Giới thiệu hệ thống, giải pháp
2. Khảo sát hoạt động của công ty
3. Báo giá và ký hợp đồng -> Bán hàng
4. Lập kế hoạch triển khai
5. Triển khai theo từng giai đoạn
6. Bàn giao triển khai, nghiệm thu theo từng giai đoạn
7. Vận hành cùng công ty
8. Bàn giao cả dự án
Dự án 1 Liên hệ

Trải nghiệm ngay hệ thống ERP tại CLOUMDEIA để phát triển việc kinh doanh

Liên hệ ngay với chúng tôi để trải nghiệm 15 ngày sử dụng miễn phí!