PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


TINY

Doanh nghiệp thương mại

12,000,000 /năm

 •  CLOUD SERVER
 •  Lưu trữ dữ liệu trên Cloud server, IP riêng
 •  Server bảo mật cao
 •  Hỗ trợ backup dữ liệu
 •  Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 • Sử dụng cho 10 user
 •  TÍNH NĂNG
 •  Website thương mại điện tử (trên nền tảng có sẵn)
 •    Giỏ hàng
 • Quản lý sản phẩm
 •   Quản lý kho hàng
 •  Chat trực tuyến
 •  Báo giá
 •  Quản lý đội ngũ bán hàng
 •  Quản lý Khuyến mãi
 •  Xuất hóa đơn
 •  Quản lý thông tin khách hàng
 •  Quản lý nhân viên
 •  Quản lý chi phí nhân viên
 •  Quản lý thu chi
 •    Quản lý thanh toán
 •  Đăng ký thành viên
 •  CRM
 •  Email marketing 

 •  Quản lý mua hàng

 •  Quảng lý nhà cung cấp

 •  Affiliate marketing

 •  Quản lý điểm bán hàng

 •  Thanh toán online

 •  Chấm công

 •  Quản lý nhân sự

 •  Lên lịch làm việc

 •  Quản lý dự án

SMALL

Doanh nghiệp thương mại

18,000,000 /năm

 •  CLOUD SERVER
 •  Lưu trữ dữ liệu trên Cloud server, IP riêng
 •  Server bảo mật cao
 •  Hỗ trợ backup dữ liệu
 •  Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 • Sử dụng cho 20 user
 •  TÍNH NĂNG
 •  Website thương mại điện tử (trên nền tảng có sẵn)
 •    Giỏ hàng
 •   Quản lý sản phẩm
 •    Quản lý kho hàng
 •  Chat trực tuyến
 •  Báo giá
 •  Quản lý đội ngũ bán hàng
 •  Quản lý Khuyến mãi
 •  Xuất hóa đơn
 •  Quản lý thông tin khách hàng
 •  Quản lý nhân viên
 •  Quản lý chi phí nhân viên
 •  Quản lý thu chi
 •  Quản lý thanh toán
 •  Đăng ký thành viên
 •  CRM
 •  Email marketing
 •  Quản lý mua hàng
 •  Quản lý nhà cung cấp
 •  Affiliated marketing
 •  Quản lý điểm bán hàng

 •  Thanh toán online

 •  Chấm công

 •  Quản lý nhân sự

 •  Lên lịch làm việc

 •  Quản lý dự án

MEDIUM

Doanh nghiệp thương mại

24,000,000 /năm

 •  CLOUD SERVER
 •  Lưu trữ dữ liệu trên Cloud server, IP riêng
 •  Server bảo mật cao
 •  Hỗ trợ backup dữ liệu 
 •  Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 • Sử dụng cho 30 user
 •  TÍNH NĂNG
 •  Website thương mại điện tử (trên nền tảng có sẵn)
 •  Giỏ hàng
 •  Quản lý sản phẩm
 •  Quản lý kho hàng
 •  Chat trực tuyến
 •  Báo giá
 •  Quản lý đội ngũ bán hàng
 •  Quản lý Khuyến mãi
 •  Xuất hóa đơn
 •  Quản lý thông tin khách hàng
 •  Quản lý nhân viên
 •  Quản lý chi phí nhân viên
 •  Quản lý thu chi
 •  Quản lý thanh toán
 •  Đăng ký thành viên
 •  CRM
 •  Email marketing
 •  Quản lý mua hàng
 •  Quản lý nhà cung cấp
 •  Affiliated marketing
 •  Quản lý điểm bán hàng
 •    Thanh toán online
 •  Chấm công
 • Quản lý nhân sự
 • Lên lịch làm việc
 • Quản lý dự án

LARGE  

Doanh nghiệp thương mại

36,000,000 /năm

 •  CLOUD SERVER
 •  Lưu trữ dữ liệu trên Cloud server, IP riêng
 •  Server bảo mật cao
 •  Hỗ trợ backup dữ liệu 
 •  Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 • Sử dụng cho 40 user
 •  TÍNH NĂNG
 •  Website thương mại điện tử (trên nền tảng có sẵn)
 •  Giỏ hàng
 •  Quản lý sản phẩm
 •  Quản lý kho hàng
 •  Chat trực tuyến
 •  Báo giá
 •  Quản lý đội ngũ bán hàng
 •  Quản lý Khuyến mãi
 •  Xuất hóa đơn
 •  Quản lý thông tin khách hàng
 •  Quản lý nhân viên
 •  Quản lý chi phí nhân viên
 •  Quản lý thu chi
 •  Quản lý thanh toán
 •  Đăng ký thành viên
 •  CRM
 •  Email marketing
 •  Quản lý mua hàng
 •  Quản lý nhà cung cấp
 •  Affiliated marketing
 •  Quản lý điểm bán hàng
 •  Thanh toán online
 •  Chấm công
 •  Quản lý nhân sự
 •  Lên lịch làm việc
 •  Quản lý dự án