0852 520 242
Tư vấn
Chat ngay
Liên hệ chúng tôi+84 852 520 242  info@cloudmedia.vn

BẢNG GIÁ CUNG CẤP CLOUD SERVER TRIỂN KHAI ERP


TINY BIZ

1,000,000  /tháng

 • Cho các doanh nghiệp Startup với các chức năng cơ bản: Quản lý báng hàng, SALE, CRM, Kho hàng,.....                                                                   
 • Tính năng theo yêu cầu
 • Thanh toán 12 tháng
 • Thời gian sử dụng theo yêu cầu
 • Hệ thống server riêng
 • Server bảo mật cao
 • Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 • Backup dữ liệu 1 lần/tuần
 • 4 giờ đào tạo online
 • Hỗ trợ tùy chỉnh (Không)

SMALL BIZ

2,000,000  /tháng

 • Cho các doanh nghiệp thương mại với các chức năng: Quản lý báng hàng, SALE, CRM, Kho hàng, kết toán, nhân sự,.....                                                                   
 • Tính năng theo yêu cầu
 • Thanh toán 12 tháng
 • Thời gian sử dụng theo yêu cầu
 • Hệ thống server riêng
 • Server bảo mật cao
 • Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 • Backup dữ liệu 1 lần/tuần
 • 8 giờ đào tạo online
 • Hỗ trợ tùy chỉnh (Không)

MEDIUM BIZ

4,000,000  /tháng

 • Cho các doanh nghiệp thương mại với các chức năng: Quản lý báng hàng, SALE, mua hang, quản lý Kho hàng, kết toán, nhân sự, lập kế hoạch, Đội ngũ triển khai dự án.
 • Tính năng theo yêu cầu
 • Thanh toán 12 tháng
 • Thời gian sử dụng theo yêu cầu
 • Hệ thống server riêng
 • Server bảo mật cao
 • Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 • Backup dữ liệu 1 lần/tuần
 • 12 giờ đạo tạo online
 • Hỗ trợ tùy chỉnh (Không)

LARGE BIZ

6,000,000  /tháng

 • Doanh nghiệp thương mại, sản xuất với các chức năng: Quản lý báng hàng, SALE, mua hang, quản lý Kho hàng, kết toán, nhân sự, lập kế hoạch, sản xuất ...
 • Tính năng theo yêu cầu
 • Thanh toán 12 tháng
 • Thời gian sử dụng theo yêu cầu
 • Hệ thống server riêng
 • Server bảo mật cao
 • Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 • Backup dữ liệu 1 lần/tuần
 • 12 giờ đạo tạo online
 • Hỗ trợ tùy chỉnh (Không)

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI ERPNỘI DUNG  HÌNH THỨC TRIỂN KHAI ĐƠN GIÁ (VND) ĐƠN VỊ
Tư vấn trực tiếp Tư vấn tại văn phòng khách hàng 500,000 Giờ
Tư vấn online Qua Skype, TeamViewer, Zalo, Viber, Zoom
400,000 Giờ
Đào tạo hướng dẫn trực tiếp Gồm đào tạo & hướng dẫn, < 10 người/buổi
400,000 Giờ
Đào tạo hướng dẫn online Gồm đào tạo & hướng dẫn qua Skype, TeamViewer, Zalo, Viber
300,000 Giờ
Tùy chỉnh hệ thống Online, offline 400,000 Giờ
Triển khai trực tiếp Gồm đào tạo & hướng dẫn, thiết lập hệ thống, khởi tạo dữ liệu
400,000 Giờ
Triển khai online Gồm đào tạo & hướng dẫn, thiết lập hệ thống, khởi tạo dữ liệu qua Skype, TeamViewer, Zalo, Viber, Zoom
360,000 Giờ
Tùy chỉnh theo tính năng Tủy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, phát triển các module theo yêu cầu
Liên hệ Giờ