Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất
Tăng hiệu quả sản xuất với ứng dụng Quản lý Sản Xuất

 Sản xuất là một quá trình chuyển đổi nguyên liệu thô hoặc thành phần thành thành phẩm hoặc sản phẩm. Đối với một công ty xử lý một số lượng lớn các sản phẩm sản xuất phải theo dõi mọi đơn đặt hàng sản xuất một cách hiệu quả. Với phần mềm quản lý sản xuất, doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý các quy trình sản xuất mà không sợ bị quá tải. 

 Module Sản Xuất có tính cải cách và đột phá cho một ngành có tính thô cứng và truyền thống như ngành sản xuất. Vừa hỗ trợ linh hoạt nhiều tính năng hữu dụng trong ngành vận hành hoạt động sản xuất hàng ngày, vừa hỗ các công cụ có tính chất công nghệ (như việc hỗ trợ giao tiếp máy barcode) giúp cho sự tương tác giữa người dùng và hệ thống trở nên đơn giản, thân thiện… người dùng có thể dể  dàng cập nhật dữ liệu trực tiếp trong quá trình thực hiện sản xuất. 

1. Thiết lập dữ liệu sản xuất linh hoạt 

Trước khi quá trình sản xuất diễn ra, Routing (định tuyến) cần phải được xác định đúng. Routing cơ bản là các quy trình để tạo ra sản phẩm bằng cách sử dụng các vật tư được định nghĩa trong BOM (định mức vật tư). Quy trình sản xuất có thể thực hiện qua nhiều công đoạn tại nhiều trung tâm làm việc (nhóm công nhân / địa điểm nơi diễn ra hoạt động sản xuất). Dữ liệu sản xuất trong ứng dụng Sản Xuất hỗ trợ các khai báo sau: 

·  BOM: Có thể quản lý BOM một cấp hoặc đa cấp để sản xuất ra sản phẩm. 

·  Routing (định tuyến): Tạo bộ định tuyến để sản xuất ra sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm. 

·  Thay đổi phiên bản: Cho phép quản lý nhiều phiên bản của BOM, Routing. 

Phantom of Bill of Materials: Tạo Phantom BOM để sản xuất các bán thành phẩm trung gian có thể dùng để sản xuất ra nhiều thành phẩm khác.

2. Kế hoạch sản xuất
Với module
Sản Xuất , hệ thống cho phép kiểm soát tốt tồn kho sản phẩm qua đó giúp cho việc lập kế hoạch nhu cầu nguyên liệu chính xác hơn, từ đó lập lên kế hoạch sản xuất hợp lý và phối hợp hiệu quả hơn các kênh phân phối, cho phép doanh nghiệp cải thiện việc phân phối sản phẩm đúng thời hạn. Đặc biệt với mô hình sản xuất hàng loạt thì việc kiểm soát hàng hàng tồn kho này càng quan trọng , cùng với đặc điểm, số lô, vị trí, v.v. 

·       Kế hoạch sản xuất: Dựa vào năng lực sản xuất của nhà máy để lên kế hoạch sản xuất hợp lý, ước tính được thời điểm có thể giao hàng.

·       Kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu: Cân đối giữa lượng hàng tồn có sẵn trong kho và đề xuất yêu cầu cung ứng nguyên vật liệu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất.

3. Quản lý sản xuất

 Với việc triển khai phần mềm quản lý sản xuất – Module Sản Xuất, hoạt động sản xuất được hệ thống hóa giúp cho việc truy cập thông tin trở nên đơn giản thông qua những cú nhấp chuột. 

  • Lệnh sản xuất (Production order): Quản lý thông tin sản phẩm cần sản xuất, kế hoạch sản xuất, số lượng sản xuất, định mức vật tư và các công đoạn sản xuất ra sản phẩm. 

  • Lệnh công đoạn (Work order): Quản lý vật tư tiêu hao và bán thành phẩm tạo ra tại từng công đoạn cũng như ghi nhận giờ công, giờ máy và công suất máy chạy để tính năng lực sản xuất của nhà máy. 

Lệnh sửa chữa (Repair order): Quản lý sửa chữa các mặt hàng đang được bảo hành hoặc các sản phẩm lỗi cần xử lý thêm.

4. Bảng điều khiển

 Work Center Tablets: Đặt máy tính bảng ở mọi trung tâm làm việc để tổ chức công việc của nhân viên một cách hiệu quả.

Ghi nhận kết quả sản xuất: Ghi nhận kết quả sản xuất thông qua việc quét barcode mã số chứng từ (số lệnh sản xuất). 

Work instruction: Cho phép đính kèm và hiển thị các chỉ dẫn sản xuất tại từng công đoạn sản xuất. 

Tổng hợp hoạt động: Ghi nhận tỉ lệ hao hụt, tạo cảnh báo chất lượng và thực hiện kiểm tra, ngay từ Work Center .

5. Chất lượng

Module Chất Lượng kiểm tra chất lượng đối với nguyên vật liệu đã mua trước khi sản xuất, ở giữa giai đoạn sản xuất, hoặc như kiểm tra ở giai đoạn cuối cùng là nhận thành phẩm vào kho. Dù có bất kỳ vấn đề nào, hệ thống kiểm tra chất lượng giúp thu hẹp vấn đề, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

  • Điểm kiểm soát: Tự động kích hoạt kiểm tra chất lượng cho bộ phận sản xuất. 

  • Kiểm tra chất lượng: Triển khai kiểm soát quy trình thống kê của bạn dễ dàng. 

Cảnh báo chất lượng: Sắp xếp công việc của bạn bằng cách sử dụng chế độ xem Kanban về cảnh báo chất lượng .

6. Bảo trì

Với module Bảo Trì , bạn có thể tự động bảo trì dự phòng (thường xuyên bảo trì theo lịch trình cho máy móc để chúng ít có khả năng bị hỏng hóc gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất) bằng cách tính toán các thống kê như thời gian hỏng hóc trung bình. 

  • Bảo trì dự phòng: Tự động kích hoạt yêu cầu bảo trì dựa trên KPI. 

  • Bảo trì sửa lỗi: Bảo trì sửa chữa trực tiếp từ bảng điều khiển trung tâm điều khiển. 

  • Lịch: Lên lịch hoạt động bảo trì. 

  • Thống kê: Nhận tất cả các thống kê bảo trì được tính .

7. Business intelligence  

Giải pháp Sản xuất của Odoo cũng hỗ trợ báo cáo phân tích chi tiết về dây chuyền sản xuất, phân tích hiệu suất làm việc tại các Work Center, hoạch định chiến lược sản xuất thay thế,... Nhờ vào Dashboard được cấu hình sẵn bạn sẽ có được những báo cáo phân tích chi tiết nhất cho quá trình sản xuất thành phẩm của mình..