Cloudmedia   tặng 10 mã khuyến mãi (CMBAL15) giảm giá 15% phí duy trì dịch vụ hàng năm, và 50% phí khởi tạo phần mềm quản trị doanh nghiệp. Cho 10 khách hàng đăng ký đầu tiên bằng cách quét mã QR code kèm theo.