Phân hệ bán hàng

Module chính:

Bán hàng

POS

Affiliate

Loyalty

Quản lý cho thuê

Module add on:

Quản lý đại lý

Đội nhóm bán hàng

Phân hệ chăm sóc khách hàng

Module chính:

CRM

Website

Social Marketing

Module add on:

Email Marketing

SMS Marketing

Event Activity

Danh bạ

Phân hệ kế toán

Module chính:

Kế toán

Phê duyệt

Module add on:

Hóa đơn

Chi phí

Phân hệ quản lý giao việc

Module chính:

Dự án

Lên kế hoạch

Quản lý nhân sự

Module add on:

Lịch

Ghi chú

Thảo luận

Dashboard

Phân hệ quản lý kho

Module chính:

Kho hàng

Mua hàng