DỊCH VỤ TRIỂN KHAI ERP TRỌN GÓI


BASIC

Giá từ 50,000,000 VND

 • Thời gian triển khai: 15-30 ngày
 • Các doanh nghiệp sử dụng các module chuẩn của ODOO, không phải thay đổi ác biểu mẫu, và sử dụng hoàn biểu mẫu của ODOO
 • Tư vấn triển khai
 • Tư vấn chọn Module, Xây dựng cấu hình hệ thống
 • Quản lý dự án
 • Cung cấp hệ thông CLOUD SERVER
 • Bảo trì hệ thống
 • Cấu hình hệ thống
 • Hỗ trợ nhập liệu
 • Hướng dẫn tùy biến các biểu mẫu, báo cáo, quy trình sử dụng các module
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng
 • Không tùy chỉnh code

STANDARD

Giá từ 70,000,000 VND

 • Thời gian triển khai: 30-45 ngày
 • Các doanh nghiệp sử dụng các tính năng, theo tiêu chuẩn chung, không tùy biến nhiều, các báo cáo đúng biểu mẫu sẵn có của ODOO
 • Tư vấn triển khai
 • Tư vấn chọn Module, Xây dựng cấu hình hệ thống
 • Quản lý dự án
 • Cung cấp hệ thông CLOUD SERVER
 • Bảo trì hệ thống
 • Cấu hình hệ thống
 • Hỗ trợ nhập liệu
 • Tuỳ chỉnh các biểu mẫu, báo cáo, quy trình theo chuẩn ODOO 
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng
 • Không tùy chỉnh code

PROPESSIONAL

Giá từ 90,000,000 VND

 • Thời gian triển khai: 45-60 ngày
 • Các doanh nghiệp sử dụng các tính năng chuyên sâu, yêu cầu theo tính năng riêng biệt, cần phát triển và tùy biến hệ thống nhiều.
 • Tư vấn triển khai
 • Tư vấn chọn Module, Xây dựng cấu hình hệ thống
 • Quản lý dự án
 • Cung cấp hệ thông CLOUD SERVER
 • Bảo trì hệ thống
 • Cấu hình hệ thống
 • Hỗ trợ nhập liệu
 • Tuỳ chỉnh các biểu mẫu, báo cáo, quy trình theo yêu cầu
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng
 • Tùy chỉnh code

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn về dịch vụ triển khai ERP trọn gói