Phân hệ dịch vụ

Hỗ trợ các nhân viên của bạn có thể làm việc một cách có hệ thống và chuẩn mực, giải quyết các vấn đề nhanh chóng giúp tăng năng suất lao động và hiệu quả trong công việc, từ đó tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu cho công ty. 

Phần mềm dịch vụ ERP cung cấp chức năng phong phú cho lĩnh vực dịch vụ, có thể là kiến trúc sư, nhà tiếp thị, kế toán, cố vấn tài chí nh, kỹ sư hoặc nhà tư vấn. Dịch vụ ERP cung cấp các dịch vụ chính được tùy chỉnh cao và có kiến thức cho khách hàng của họ trên các chức năng khác nhau như cung cấp dịch vụ, bố trí nhân viên, thanh toán cho khách hàng, quản lý liên hệ, thông báo dịch vụ, ghi nhận doanh thu, phân tích lợi nhuận và hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm

Các ứng dụng dịch vụ

Quản lý Dự án

Phần mềm quản lý dự: lập kế hoạch, giao việc rõ ràng, giám sát công việc theo thời gian thực, án linh chuyển đổi trạng thái công việc. Thảo luân trực tuyến, giam sát công việc online, ở bất kỳ đâu.

Thời gian biểu

Quản lý công việc, theo dõi thời gian và bảng chấm công hàng tuần. Duy trì kiểm soát các dự án của bạn và quản lý thời gian của nhân viên trên hệ thống phần mềm, giám sát tính sẵn sàng của nhân viên.

Dịch vụ tại chỗ

Quản lý công việc tại địa điểm làm việc qua nền tảng online, trên mọi thiết bị. Theo dõi thời gian làm việc của nhân viên, cập nhật kết quả tức thì. Quản lý nhiều dự án hiệu quả.

Hỗ trợ khách hàng

Hệ thống hỗ trợ khách hàng theo ticket online, tức thì. Liên lạc với khách hàng của bạn ở mọi nơi.  SLA, Tự động tr ả l ời theo c ác  k ịch b ản hỗ trợ, b iểu mẫu và câu trả lời soạn trước.

kế hoạch

Lập kế công việc, giao việc cho các bộ phận tường minh, rõ ràng. Kết nói với lịch thời gian có hệ thống nhắc việc, ghi chú các kết quả làm việc, đồng bộ thông tin giửa các thành viên.

Thiết lập cuộc hẹn

Dễ dàng điền thông tin vào lịch trình của bạn, kiểm soát hoàn toàn lịch trình. Thông báo cuộc hẹn online với đối tác, hệ thống nhắt việc, và lưu lịch sữ làm việc, giao dịch.

60,000+ công ty đang sử dụng hệ thống để phát triển việc kinh doanh của họ.

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.

Chia sẻ về tính năng