Phân hệ Quản Lý Nhân Sự

Phân hệ quản lý nhân sự bao gồm: quản lý các phòng ban, quản lý nhân viên, quản lý hợp đồng lao động, tuyển dụng, chấm công,... 


Các module phân loại nhân sự, định giá nhân sự, cho phép tính toán chi phí vận hành doanh nghiệp tường minh, dễ dàng quản lý chi phí nhân sự để có các kế hoạch phát triển nhân sự.


Tìm hiểu thêm

Các ứng dụng của giải pháp nhân sự

Nhân Viên

Quản lý chi tiết thông tin nhân viên, tích hợp vơi các module tính lương, phân bố ngày nghỉ, chấm công... Ứng dụng đánh giá nhân viên theo thời gian hỗ trợ cho việc đánh giá hiệu quả của từng nhân viên. 

Tuyển Dụng

Module tuyển dụng quản lý việc tuyên dụng theo quy trình tuyển dụng & đào tạo. Tích hợp với module website cho phép tuyển dụng online, đồng bộ từ việc tuyển dụng, đào tạo, v.v..

Quản lý nghỉ phép

Quản lý các ngày nghỉ phép của nhân viên, tích hợp với module chấm công. Cho phép quản lý nhân viên đồng bộ và hiệu quả. Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu nghỉ phép, n hận báo cáo tức thì.

Đánh Giá

Thiết lập đánh giá nhân viên định kỳ, xây dựng quy trình thẩm định phù hợp để tạo động lực cho nhân viên một cách minh bạch. Thiết kế khảo sát của riêng để t ự động hóa quá trình đánh giá
phân loại nhân viên.

Giới Thiệu

Chia sẻ các vị trí công việc mở,  theo dõi phần giới thiệu đang tiến hành của doanh nghiệp và chủ động phát triển các phòng ban của doanh nghiệp.

Đội nhóm bán hàng

Quản lý, phân bổ các đội nhóm dễ dàng nhằm phân loại, quản lý việc đội ngũ tạo động lực và cạnh tranh với mục đích phát triển. Tạo các giám sát chi phí tích hợp trong các phân tích và báo cáo.

60,000+ công ty đang sử dụng hệ thống để phát triển việc kinh doanh của họ.

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.

 Chia sẻ về tính năng