Phần mềm về tài chính

Khi tất cả các công ty đều nỗ lực tìm kiếm một hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp, an toàn và đáng tin cậy, Ứng dụng kế toán của Odoo được thiết kế chuyên dụng để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ đó. Công cụ này cho phép bạn lưu và hợp nhất dữ liệu chính xác và điều chỉnh để đáp ứng với mọi khuôn khổ pháp lý và quy định theo Chuẩn mực báo cáo tài chính Mỹ (U.S.GAAP).

Bất kể lĩnh vực bạn đang hoạt động hoặc quy mô doanh nghiệp nào, công cụ này có thể tùy chỉnh để đáp ứng mọi nhu cầu kế toán của bạn. Để thực hiện xuất sắc công cụ ghi sổ truyền thống, Ứng dụng Kế toán của Odoo có nhiều chức năng cải tiến và tích hợp. Giờ thì các tài khoản của bạn có thể tích hợp với mọi nghiệp vụ kinh doanh, và điều quan trọng nhất là giúp công việc của kế toán viên dễ dàng hơn nhiều

Tìm hiểu thêm

Các ứng dụng tài chính

Kế toán

Dễ dàng tạo  báo cáo thu nhập bảng cân đối kế toán  hay  báo cáo thu chi .

Hóa đơn

Dễ dàng xuất hóa đơn trực tuyến, 
Quản lý hợp đồng, tạo hóa đơn định kỳ

Chi Phí

Quản lý chi phí trực tuyến
dễ dàng quản lý chi phí nhân viên

Speardsheet (BI)

Giao diện bảng tính trực quan,
nhập dữ liệu dễ dàng và xử lý số liệu nhanh chóng

Tài liệu

Quản lý file tài liệu dễ dàng tiết kiệm thời gian tìm kiếm và phê duyệt tài liệu cho doanh nghiệp.

Chữ ký

Gửi, ký nhận, phê duyệt tài liệu trên online chỉ cần tải lên file PDF của bạn và kéo thả dễ dàng

60,000+ công ty đang sử dụng hệ thống để phát triển việc kinh doanh của họ.

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.

 Chia sẻ về tính năng