PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ


SMALL

Doanh nghiệp thương mại dịch vụ

12,000,000 /năm

 •  CLOUD SERVER
 •  Lưu trữ dữ liệu trên Cloud server, IP riêng
 •  Server bảo mật cao
 •  Hỗ trợ backup dữ liệu
 •  Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 •  TÍNH NĂNG
 •  Website (trên nền tảng có sẵn)
 • Quản lý sản phẩm
 •   Quản lý kho hàng
 •  Chat trực tuyến
 •  Báo giá
 •    Quản lý đội ngũ bán hàng
 •  Quản lý Khuyến mãi
 •  Xuất hóa đơn
 •  Quản lý thông tin khách hàng
 •  Quản lý nhân viên
 •  Quản lý chi phí nhân viên
 •  Đăng ký thành viên
 •  Thời gian biểu cho nhân viên
 •  Lên lịch triển khai

 •  Quản lý dự án

 •  Chấm công

 •  Quản lý chi phí

 •  Quản lý mua hàng

 •  Quản lý nhà cung cấp

 •  Yêu cầu báo giá

MEDIUM

Doanh nghiệp thương mại dịch vụ

18,000,000 VNĐ /năm

 •  CLOUD SERVER
 •  Lưu trữ dữ liệu trên Cloud server, IP riêng
 •  Server bảo mật cao
 •  Hỗ trợ backup dữ liệu
 •  Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 •  TÍNH NĂNG
 •  Website (trên nền tảng có sẵn)
 •   Quản lý sản phẩm
 •    Quản lý kho hàng
 •  Chat trực tuyến
 •  Báo giá
 •    Quản lý đội ngũ bán hàng
 •  Quản lý Khuyến mãi
 •  Xuất hóa đơn
 •  Quản lý thông tin khách hàng
 •  Quản lý nhân viên
 •  Quản lý chi phí nhân viên
 •  Đăng ký thành viên
 •  Thời gian biểu cho nhân viên
 •  Lên lịch triển khai
 •  Quản lý dự án
 •  Chấm công
 •  Quản lý chi phí

 •  Quản lý mua hàng

 •  Quản lý nhà cung cấp

 •  Yêu cầu báo giá

LARGE

Doanh nghiệp thương mại dịch vụ

30,000,000 /năm

 •  CLOUD SERVER
 •  Lưu trữ dữ liệu trên Cloud server, IP riêng
 •  Server bảo mật cao
 •  Hỗ trợ backup dữ liệu 
 •  Dễ dàng nâng cấp và chuyển đổi
 •  TÍNH NĂNG
 •  Website (trên nền tảng có sẵn)
 •  Quản lý sản phẩm
 •  Quản lý kho hàng
 •  Chat trực tuyến
 •  Báo giá
 •  Quản lý đội ngũ bán hàng
 •  Quản lý Khuyến mãi
 •  Xuất hóa đơn
 •  Quản lý thông tin khách hàng
 •  Quản lý nhân viên
 •  Quản lý chi phí nhân viên
 •  Đăng ký thành viên
 •  Thời gian biểu cho nhân viên
 •  Lên lịch triển khai
 •  Quản lý dự án
 •  Chấm công
 •  Quản lý chi phí
 •  Quản lý mua hàng
 •  Quản lý nhà cung cấp
 •  Yêu cầu báo giá