Liên hệ ngay:+84 852 520 242  info@cloudmedia.vn

Bán hàng

  0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

  0 ₫

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ

  Quản lý báo giá
  + Tạo mới/ chỉnh sửa/ xoá báo giá cho khách hàng.
  + Quản lý thông tin báo giá theo từng khách hàng, gửi thông tin báo giá cho khách hàng qua email.
  + Quản lý trạng thái của báo giá, các thông tin trao đổi từ khách hàng.
  + Phê duyệt báo giá, lên đơn bán hàng.
  Quản lý đơn bán hàng
  + Theo dõi trạng thái các đơn hàng (dự thảo, xác nhận bán, xuất kho, lập hóa đơn, hủy,...).
  + Theo dõi thông tin đơn hàng (sản phẩm, số lương, đơn giá,...).
  + Thao tác tạo phiếu xuất kho, hoá đơn trực tiếp từ đơn hàng.
  Quản lý khách hàng
  + Tạo mới/ chỉnh sửa/ xoá thông tin khách hàng, tích hợp gửi Email thông báo cho khách hàng.
  + Lưu trữ đầy đủ thông tin khách hàng: Thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, công nợ, hoá đơn,...
  Quản lý sản phẩm
  + Tạo mới/ chỉnh sửa/ xoá thông tin sản phẩm. Hỗ trợ các bộ lọc tìm kiếm sản phẩm
  + Tạo biến thể sản phẩm, phân loại sản phẩm theo lô, theo số seri
  + Tạo bảng giá cho sản phẩm: Khai báo bảng giá áp dụng cho thời gian cụ thể, cho từng khách hàng cụ thể, công thức khác nhau,...
  + Cấu hình thông tin về chính sách vận chuyển, giao hàng,..."
  Báo cáo bán hàng
  + Báo cáo tổng hợp tự động, theo thời gian thực, nhiều giao diện khác nhau như biểu đồ hàng, cột, dạng pivot,...
  + Báo cáo bán hàng theo các nhóm
  + Bộ lọc tự động các thông tin trong báo cáo


  Điều khoản và Điều kiện
  Hoàn tiền trong 30 ngày
  Giao hàng: Từ 2 tới 3 ngày làm việc


  Đây là bản xem trước của các sản phẩm được xem gần đây bởi người dùng.
  Khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

  Sản phẩm được xem gần đây