Người phụ trách Phi Nam
Cập nhật gần nhất 10/08/2023
Thời gian hoàn thành 3 giờ 49 phút
Thành viên 2
  • #01 Giới thiệu tổng quan về testing | Học Tester miễn phí
  • #02 Một vài khái niệm cơ bản trong testing cần biết | Học Tester miễn phí
  • #03 Quy Trình Testing Dự Án Phần Mềm | Học Tester miễn phí
  • #04 Hướng dẫn phân tích yêu cầu dự án phần mềm cho Tester | Học Tester miễn phí
  • #05 Hướng dẫn tester viết những TEST CASE ĐẦU TIÊN | Học Tester miễn phí
  • #06 Test WEBSITE như nào, sử dụng TOOL gì? | Học Tester miễn phí
  • #07 Test trên MOBILE như nào, sử dụng những TOOL gì? | Học Tester miễn phí
  • #08 Các thành phần cơ bản trên website tester nên biết | Học Tester miễn phí
  • #09 Hướng dẫn tester sử dụng Jira quản lý bugs | Học Tester miễn phí
  • #10 Hướng dẫn tester thực hiện báo cáo [end] | Học Tester miễn phí