Quản lý thương mại điện tử  

Tổng quan giải pháp

Giải pháp Thương mại điện tử cho phép Thúc đẩy doanh số thông qua chức năng bán trực tuyến. Tích hợp hoàn chỉnh với ứng dụng kho hàng, bán hàng, kế toán và các cổng thanh toán trực tuyến.

Các Mô Đun

Các mô đun cần thiết cho giải pháp này bao gồm

Thương mại điện tử

Cửa hàng trực tuyến với khả năng trình chiếu sản phẩm một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Đồng bộ dữ liệu với ứng dụng  Kế toán & Tài chính. Tích  hợp với ứng dụng quản  lý kho để  kiểm soát số lượng hàng tồn kho theo thời gian thực. 

Quản lý giao hàng

Cho phép thiết lập chính sách giá giao hàng theo số lượng, khu vực giao hàng,.... 

Tùy chọn sản phẩm

Cho phép hiển thị các sản phẩm cùng loại, sản phẩm đi kèm... nhằm tăng khả năng bán hàng. 

Thanh toán trực tuyến

Tích hợp với nhiều thanh  toán trực tuyến trên thế giới