BẢNG GIÁ HỆ THỐNG AFFILIATE

CƠ BẢN

1,000,000/tháng + phí thiết lập ban đầu từ 3,000,000đ

(Không giới hạn người dùng)

 •  Cấu hình hoa hồng theo sản phẩm
 •  Cấu hình cấp độ cộng tác viên
 •  Quản lý doanh thu bán hàng
 •  Xây dựng mạng lưới cộng tác viên
 •  Công cụ giới thiệu
 •  Portal thông tin cho khách hàng
 •  Quản lý rút hoa hồng
 •  Báo cáo quản lý cộng tác viên
 •  Quản lý CRM - Chăm sóc khách hàng
 •  Tích hợp website landing page (lấy lead)
 •  Quản lý đại lý
 •  Quản lý sản phẩm
 •  Website thương mại điện tử
 •  Quản lý kho hàng
 •  Quản lý công nợ đối tác
 •  Quản lý kế toán
 • Số lượng khách hàng: 5.000
 • Khảo sát + Tư vấn quy trình
 • Xây dựng quy trình
 • Thiết lập hệ thống
 • Hướng dẫn sử dụng 2 buổi
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Video + pdf)
 • Cloud Server
 • Domain (Độc lập)
 • Hỗ trợ: IOS + Android

TIÊU CHUẨN

1,500,000/tháng + phí thiết lập ban đầu từ 5,000,000đ

(Không giới hạn người dùng)

 •  Cấu hình hoa hồng theo sản phẩm
 •  Cấu hình cấp độ cộng tác viên
 •  Quản lý doanh thu bán hàng
 •  Xây dựng mạng lưới cộng tác viên
 •  Công cụ giới thiệu
 •  Portal thông tin cho khách hàng
 •  Quản lý rút hoa hồng
 •  Báo cáo quản lý cộng tác viên
 •  Quản lý CRM - Chăm sóc khách hàng
 •  Tích hợp website landing page (lấy lead)
 •  Quản lý đại lý
 •  Quản lý sản phẩm
 •  Website thương mại điện tử
 •  Quản lý kho hàng
 •  Quản lý công nợ đối tác
 •  Quản lý kế toán
 • Số lượng khách hàng: 10.000
 • Khảo sát + Tư vấn quy trình
 • Xây dựng quy trình
 • Thiết lập hệ thống
 • Hướng dẫn sử dụng 4 buổi
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Video + pdf)
 • Cloud Server
 • Domain (Độc lập)
 • Hỗ trợ: IOS + Android

NÂNG CAO

2,000,000/tháng + phí thiết lập ban đầu từ 10,000,000đ

(Không giới hạn người dùng)

 •  Cấu hình hoa hồng theo sản phẩm
 •  Cấu hình cấp độ cộng tác viên
 •  Quản lý doanh thu bán hàng
 •  Xây dựng mạng lưới cộng tác viên
 •  Công cụ giới thiệu
 •  Portal thông tin cho khách hàng
 •  Quản lý rút hoa hồng
 •  Báo cáo quản lý cộng tác viên
 •  Quản lý CRM - Chăm sóc khách hàng
 •  Tích hợp website landing page (lấy lead)
 •  Quản lý đại lý
 •  Quản lý sản phẩm
 •  Website thương mại điện tử
 •  Quản lý kho hàng
 •  Quản lý công nợ đối tác
 •  Quản lý kế toán
 • Số lượng khách hàng: 20.000
 • Khảo sát + Tư vấn quy trình
 • Xây dựng quy trình
 • Thiết lập hệ thống
 • Hướng dẫn sử dụng 4 buổi
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Video + pdf)
 • Cloud Server
 • Domain (Độc lập)
 • Hỗ trợ: IOS + Android

TOÀN DIỆN

Giá liên hệ:
Khảo sát và báo giá

(Không giới hạn người dùng)

 •  Cấu hình hoa hồng theo sản phẩm
 •  Cấu hình cấp độ cộng tác viên
 •  Quản lý doanh thu bán hàng
 •  Xây dựng mạng lưới cộng tác viên
 •  Công cụ giới thiệu
 •  Portal thông tin cho khách hàng
 •  Quản lý rút hoa hồng
 •  Báo cáo quản lý cộng tác viên
 •  Quản lý CRM - Chăm sóc khách hàng
 •  Tích hợp website landing page (lấy lead)
 •  Quản lý đại lý
 •  Quản lý sản phẩm
 •  Website thương mại điện tử
 •  Quản lý kho hàng
 •  Quản lý công nợ đối tác
 •  Quản lý kế toán
 • Số lượng khách hàng: 50.000
 • Khảo sát + Tư vấn quy trình
 • Xây dựng quy trình
 • Thiết lập hệ thống
 • Hướng dẫn sử dụng (Liên hệ)
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Video + pdf)
 • Cloud Server
 • Domain (Độc lập)
 • Hỗ trợ: IOS + Android

Các gói thiết kế riêng

Dành cho các gói thiết kế và tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng, chuẩn hóa với mô hình kinh doanh.

Liên hệ ngay

CÁC MODULE MỞ RỘNG

Quản lý kho vận

Quản lý CRM - Chăm sóc khách hàng

Quản lý nhân sự

Quản lý bán lẻ POS

Quản lý khách hàng thân thiết

Quản lý chấm công (tích hợp máy chấm công)

Quản lý dự án

Quản lý kế toán tài chính

Quản lý trang thiết bị

Tích hợp VoiceIP

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI


ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ


Nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp với hệ thống ERP

Cảm ơn bạn đã phản hồi

CloudMedia sẽ nhắn tin lại cho bạn sớm nhất có thể. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi mời bạn ghé thăm trang web của chúng tôi.