PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHO THUÊ

Đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp

Từ Lập lịch đến Hóa đơn. Toàn bộ quy trình cho thuê đều tập trung tại một chỗ.

Liên hệ: 0852 520 242 Đăng ký dùng thử

VÌ SAO DOANH NGHIỆP NÊN CÓ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHO THUÊ?


Tính năng Cho Thuê đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích như:

 Quản lý mọi việc từ một nơi duy nhất.

 Dễ dàng lập lịch cho thuê.

 Làm nổi bật sản phẩm và tối đa hóa doanh thu.

Cuối cùng cũng có một giải pháp quản lý hoàn toàn vòng đời sản phẩm cho thuê