Case study


Dự án triển khai ERP thành công

Hồng trà Ngô Gia tiết kiệm hơn 50% nguồn lực khi triển khai hệ thống ERP

  • Tên doanh nghiệp: NGO GIA TEA CO., LTD ( https://wujiateavn.com/ )

  • Địa điểm: Việt Nam 

  • Ngành: F&B 

  • Quy mô: 150 người 

  • Công ty cung cấp giải pháp: CLOUDMEDIA CO., LTD ( https://erp.cloudmedia.vn/ ) 

  • Các chức năng/phân hệ triển khai: Portal đặt hàng, sản xuất, bán hàng, quản lý kho hàng, quản lý vận chuyển, đội xe, mua hàng, quản lý nhân sự, chấm công, kế toán, tính lương

Xem chi tiết ngay