0852 520 242
Tư vấn
Chat ngay
Liên hệ ngay:+84 852 520 242  info@cloudmedia.vn

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ VỚI TÍNH NĂNG CHUYÊN BIỆT:

 • Quản lý thông tin khách hàng và gói dịch vụ

 • Quản lý lịch sử cung cấp dịch vụ

 • Quản lý mạng lưới người giới thiệu theo nhiều cấp độ

 • Quản lý dòng tiền thu chi, lợi nhuận của doanh nghiệp...

Tìm hiểu thêm

CÁC VẤN ĐỀ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRONG QUẢN LÝ


Những khó khăn của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu tư trong việc quản lý như:

 • Chưa quản lý được tổng quan và chi tiết dữ liệu khách hàng (các khoản đầu tư, thời hạn,...)

 • Quản lý mạng lưới người giới thiệu theo nhiều cấp độ với tỷ lệ hoa hồng khác nhau.

 • Quản lý doanh thu, chi phí phát sinh.

Tìm hiểu thêm

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

CLOUDMEDIA MANG ĐẾN CHO DOANH NGHIỆP


Trong lĩnh vực dịch vụ nói chung và dịch vụ đầu tư nói riêng, việc quản lý và chăm sóc khách hàng cùng với quản lý các dịch vụ cung cấp có vai trò vô cùng quan trọng.

Hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ đầu tư Cloudmedia cung cấp sẽ mang lại cho doanh nghiệp đầy đủ các tính năng chuyên biệt dành cho danh nghiệp quản lý dịch vụ đầu tư:

 • Quản lý thông tin khách hàng và gói dịch vụ.

 • Lịch sử cung cấp dịch vụ

 • Quản lý mạng lưới người giới thiệu theo nhiều cấp độ

 • Quản lý dòng tiền thu chi, lợi nhuận của doanh nghiệp...

Tìm hiểu tính năng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ


CloudMedia cung cấp giải pháp phần mềm quản lý dịch vụ đầu tư cho doanh nghiệp với một số module nổi bật sau đây

Quản lý gói đầu tư của quỹ

 • Thời hạn đầu tư của từng gói đầu tư, 

 • Lãi suất theo từng gói đầu tư 

 • Điều khoản đầu tư, các quy định khi tham gia đầu tư, rút tiền

Quản lý thông tin khách hàng

 • Thông tin xác thực của khách hàng (KYC)

 • Số dư tài khoản, thông tin dòng tiền của khách hàng

 • Thông tin các khoản đầu tư của  khách hàng (thời hạn, số tiền, lãi suất,…)

 • Thông báo đến từng khách hàng khi đến hạn đầu tư, có các sự kiện diễn ra

Quản lý mạng lưới Affiliate

 • Quản lý mạng lưới Affiliate theo các cấp độ 

 • Quản lý các khoản lợi nhuận cho người giới thiệu

 • Thiết lập tỷ lệ hoa hồng cho từng cấp độ, hạn mức điều kiện lên cấp 

 • Biểu đồ thông tin mạng lưới người giới thiệu

Quản lý thông tin thu chi của quỹ đầu tư

 • Lên báo cáo tổng hợp dữ liệu, báo cáo chi tiết theo từng khách hàng, theo từng gói dịch vụ, theo từng nhân viên bán hàng

 • Báo cáo dòng tiền theo khách hàng, Affiliate 

 • Các lệnh rút tiền, chi tiền, phê duyệt nhiều cấp

Quản lý đội nhóm bán hàng

 • Tạo đội nhóm riêng cho từng Agent (thiết lập KPI, doanh số,...)

 • Phân quyền quản lý khách hàng của các đội nhóm, doanh số thực hiện  

 • Biểu đồ doanh thu, hoa hồng của các nhân viên thuộc đội bán hàng dưới cấp 

CRM - Chăm sóc khách hàng

 • Nhận các ý kiến từ khách hàng và phản hồi trực tiếp trên website 

 • Quản lý cơ hội của khách hàng tiềm năng và phân loại trạng thái cơ hội 

 • Lên các nhiệm vụ, nhắc nhở cho nhân viên chăm sóc khách hàng dựa vào thông tin của khách hàng