Công ty TNHH CloudMedia Phiên bản hệ thống 14.0+e-20211028

Thông tin về Công ty TNHH CloudMedia instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

MoMo Payment Acquirer
Payment Acquirer: MoMo Implementation
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Điểm bán lẻ
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Thời gian biểu
Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Documents
Document management
Ngày nghỉ
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
CloudMedia Auto Backup Database
Automated backups
Odoo Dynamic Dashboard
Create Configurable Dashboards Easily
Event Activity
Synchronization between activities and events
co_mainternance_healthcheck
Short (1 phrase/line) summary of the module's purpose, used as subtitle on modules listing or apps.openerp.com
Web Portal Base
Website Portal Base
co_portal_notification
Portal Notification
Report template for E-Commerce
Report template for E-Commerce
Zk Attendance
Attendance by ZKTeco K21 Pro
Knowledge
Loyalty Program
Points program for customers
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Hợp đồng thuê bao
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
Chất lượng
Kiểm tra chất lượng sản phẩm của bạn
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Kế hoạch
Quản lý lịch làm việc của nhân viên
Data Cleaning
Easily format text data across multiple records. Find duplicate records and easily merge them.
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Rental
Manage rental contracts, deliveries and returns
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Social Marketing
Manage your social media and website visitors
Đội phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Approvals
Create and validate approvals requests
Tự động hóa marketing
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Cuộc hẹn
Lên lịch hẹn với khách hàng
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Zalo Marketing
Design, send and track Zalo SMS
SMS Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS
Mã vạch
Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các hoạt động logistics
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
VOIP
Thực hiện cuộc gọi bằng hệ thống VOIP
Payroll
Manage your employee payroll records
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động
Dịch vụ thanh toán Alipay
NCC dịch vụ thanh toán: Triển khai Alipay
Cổng thanh toán Paypal
NCC dịch vụ thanh toán: Triển khai Paypal

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam